Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Gooiland een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. Binnen Gooiland proberen wij het milieu zo min mogelijk te belasten, door verstandige keuzes te maken. Wij streven dan ook naar een groen en verantwoord klimaat binnen en buiten Gooiland. Dit uit zich in de manier waarop wij omgaan met catering, energiebesparing, leveranciers, medewerkers en planning.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!


Hoe gaan wij te werk?

Voedsel en catering
Wij bieden tijdens onze events biologische en eerlijke producten aan. Daarnaast voorkomt Gooiland het liefst voedseloverschot door met de opdrachtgever goed af te stemmen hoeveel gasten er verwacht worden. Mocht het zo zijn dat er een voedseloverschot ontstaat dan brengen wij dit over het algemeen naar het Leger des Heils.

Samenwerkingen
Wij werken zo veel mogelijk samen met regionale bedrijven en leveranciers waardoor we zo weinig mogelijk CO2 uitstoot veroorzaken en de lokale en regionale economie kunnen versterken. Daarnaast proberen wij te voorkomen dat leveranciers onnodig heen en weer rijden. Door middel van een efficiënte planning en goede communicatie komt dit dan ook zelden voor.

Openbaar vervoer
Wij adviseren en motiveren onze bezoekers om het openbaar vervoer in overweging te nemen, wij stimuleren ze door het voorzien van reisinformatie op onze website en ophaalmogelijkheden vanaf centraal station door een van onze medewerkers.

Veligheid & Verantwoordelijkheid
Gooiland weet dat de organisatie van events risico’s met zich meebrengen. Wij treffen bij elk event diverse maatregelen om bij een noodgeval direct te kunnen reageren en de schade te beperken. Zo is er op een evenement altijd minimaal 1 BHV’er aanwezig, gebruiken wij bij grootschalige events beveiliging en zijn onze nooduitgangen altijd goed zichtbaar.